Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Umeå Södra Fotbollsförening
Fotboll

Policy
MÅLSÄTTNING

Umeå södra FF är en fotbollsförening med enbart dam- och flickfotboll på sitt program. Föreningen skall i första hand aktivera flickorna i åldrarna 6 år och uppåt. Vi ska med en långsiktig planering och utbildning av såväl spelare som ledare förbereda flickorna för ett spel i ett av föreningens elitlag. 

FILOSOFI 

Umeå Södra FF skall ha en bred utåtriktad fotbollsverksamhet där alla flickor som vill spela fotboll i Umeå Södra också skall få spela. Vårt naturliga upptagningsområde är på den södra sidan om Umeälven, med det är en självklarhet att även andra flickor är välkomna till Umeå Södra. Med en bred flickverksamhet ges förutsättningar för att vi får spelare med en bra fotbollsutbildning under former som ger social träning och uppmuntrar till god gemenskap.

Alla i Umeå Södra skall lägga stor vikt vid att hjälpa varandra, samarbeta, ge understöd, visa hänsyn och ärlighet både på och utanför plan samt både mot medspelare och motståndare under matcher, fritiden och i skolan. Lagarbete, samspel och spelglädje är viktigare än att satsa allt på att vinna till "vilket pris som helst". Detta gäller inom ungdomsverksamheten upp till A-flickor. 

ELITVERKSAMHET

Med den breda flickfotbollen som bas skall Umeå Södra FF ha som målsättning, att med en gedigen och långsiktig fotbollsutbildning och med eventuell extern rekrytering skapa ett slagkraftigt representationslag. Målet för elitverksamheten är att vårt representationslag skall vara ett etablerat och tongivande lag inom damfotbollen. 

MARKNADSFÖRING

Sponsorpolicy

Föreningen förordar långsiktiga sponsoravtal. Det är viktigt att de företag som är med i motgång även får chansen att vara med i medgång. 

- Byt aldrig färg på tävlingsdräkten bara för att sponsorn vill det. 
- Undvik politiska och religiösa organisationer på all reklam. 
- Undvik företag vars produkter på ett eller annat sätt kan vara stötande.
- Låt alltid tidigare/nuvarande sponsorer få erbjudande om nya idéer först. 
- Kom ihåg att arbeta tätt med sponsorerna och att de skall ges bästa möjliga 
nytta med sin sponsring. 

Våra dräkter

Våra färger är gul och blå. Tröjan är gul och blå. Byxorna är blå. Strumporna blå med tre gula ränder upptill. 

Dräktreklam

Följande punkter rekommenderas:

- Glöm inte bort klubbmärke eller klubbnamn
- Mörk text syns bättre på ljus botten
- Företagen vill gärna att deras firmafärg även skall finnas på tävlingsdräkten. 
Detta kan se väldigt konstigt ut om man har gula tröjor med grön reklamtext. 
Använd i så fall svart eller vit färg på reklamtrycken. 
- Dräktreklamen skall vara lättläst och synlig från läktarhåll och på 
tidningsbilder. Man kan ha olika sponsorer på hemmadräkten och bortadräkten 
(olika prissättning) 

Egen reklam

Vi marknadsför oss själva med hjälp av lagframgångar, en positiv utåtriktad attityd, lagfoton, klubbnålar mm.

LEDSTJÄRNOR FÖR UMEÅ SÖDRA FF´s LEDARE OCH FÖRÄLDRAR

- Flickor skall ha roligt i sin fotbollsverksamhet

- Främj kamratandan, men glöm inte individen.

- Ägna tid åt alla och lyssna på alla spelare.

- Ställ inte större krav på flickorna och laget än att de kan klara av dessa med 
tanke på kunnande, utveckling och ålder. Detta är också viktigt när man sätter 
upp mål för laget.

- Var positiv och uppmuntra, det skapar glädje och ökar förutsättningar för en 
lyckad samvaro och bra inlärning.

- Verka för rent spel inom flick- och damfotbollen. I detta ligger att du själv är 
ett föredöme och följer de regler som gäller. Det innefattar också att påverka 
ungdomarna till sunda levnadsvanor.

- Skapa förutsättningar för ungdomarnas studier, så att inte skolan försummas 
pga fotbollsengagemanget.

- Vi uppmuntrar flickorna att även utöva andra idrotter. då det är nyttigt att i 
unga år prova olika aktiviteter. Flickor upp till A-flickor skall kunna vara aktiva i 
andra idrotter än fotboll, utan att detta betraktas som frånvarande, och spela 
på lika villkor som övriga. En förutsättning för detta är dock att aktiviteten är 
fysiskt inriktad och därigenom också kan vara till gagn för fotbollen. Inför varje 
vintersäsong skall individuella samtal hållas med berörda parter(spelare och 
föräldrar) för hur detta skall fungera.

- Låt ungdomarna spela på olika platser i laget. Det är vår skyldighet som 
ungdomsledare, eftersom det är svårt att bedöma hur ungdomarna utvecklas 
när de blir äldre lag.

- Var försiktig med antalet matcher i unga år. Speciellt våra talanger är i 
riskzonen om de får spela i flera lag utan behövlig vila och träning mellan 
matcherna. Risken är att de tröttnar på fotboll och utvecklas på ett felaktigt sätt.

- Låt aldrig en sjuk eller skadad flicka delta i träning eller match.

- Tänk också på att vara rätt klädd under träning, match och resor.

- Försök alltid entusiasmera spelare och omgivningen till fina insatser för Umeå 
Södra FF.

- Uppmuntra flickorna på olika nivåer att åta sig domar- eller ledaruppdrag 

TRÄNING

Fotbollsträning i Umeå Södra FF:s ungdomsverksamhet baseras på följande:

- Utgångspunkten för träningsverksamheten är ungdomarnas behov av rörelse, 
glädje och engagemang.

- Lagspelet i fotboll och Umeå Södra FF som sådant ger oss möjlighet att i och 
kring träningen utveckla individen till att ta hänsyn och följa gemensamma 
regler. Det är en skyldighet mot flickorna att vi tar hänsyn till deras psykiska 
och fysiska utveckling när vi lägger upp träningen. I denna hänsyn ligger att vi 
anpassar träningen efter flickornas förutsättningar. Dessutom måste mycket 
stor varsamhet iakttas vid alla former av belastningsträning med flickorna 
under deras tillväxt. Tänk också på att åldern inte säger allt, eftersom flickorna 
utvecklas i olika takt och den psykiska och fysiska mognaden kan vara mycket 
olika inom samma åldersgrupp. Lekfullhet, spelglädje och kreativitet främjas av 
att flickorna uppmuntras till egna initiativ. Spontanfotbollen kan då uppstå i 
flickornas hemmiljö och i skolan. "Överorganisera" därför inte träningarna. 

- Att erbjuda flickorna möjlighet till fotbollsträning under alla årstider ökar också 
möjligheten att utveckla spelarna, inte minst tekniskt. Men flickorna som vill 
delta i andra aktiviteter får inte hindras att göra det.

- Antalet träningar bör vara minst dubbelt så många som antalet matcher. Sträva 
efter att alltid ha minst två träningar mellan matcherna. Matcherna ska vara 
stimulerande inslag i utbildningen och resultatet inom ungdomsfotbollen skall 
komma i andra hand. De vuxnas (ledarnas och föräldrarnas) resultatfixering 
måste på alla sätt tonas ned.

- Föreningen ser positivt på alla former av samarbete mellan ungdomslagen. 
Föreningen har uppfattning om att yngre spelare kan/bör "lånas upp" om det 
äldre laget p g a frånvaro behöver fylla på sin trupp för att kunna spela 
matchen med fullt lag, inkl. avbytare, eller att en sådan flytt skulle gagna den 
enskildes möjlighet till utveckling. Lån är ett lån och ingen permanent lösning. 
Lånad spelares ledare, med föreningens och flickans bästa för ögonen, har 
dock det slutliga avgörandet om spelaren skall "gå upp" till annat lag i 
föreningen för träning eller match.

- Föreningens satsning på Talanggrupp etc. skall prioriteras kontra den egna 
träningen om inte speciella skäl föreligger. Träning i ett sådant sammanhang 
skall inte ligga spelaren till last när dennes lag spelar match. Detsamma gäller 
uppdrag för länslag samt landslag. 

RENT SPEL

I Umeå Södra FF ställer ledare och spelare upp bakom följande:

- Vi följer fotbollens regler! 
- Vi protesterar inte mot domslut! 
- Vi hejar och stöttar vårt eget lag och hånar inte motståndare! 
- Vi ser domarna och motståndarna som fotbollskompisar bland andra i gänget! 
- Vi tackar alltid varandra efter spelad match! 
- Vi försöker inte "filma" oss till ett domslut! 
- Vi fuskar oss inte till fördelar! 
- Vi uppmuntrar inte till fult spel! 
- Vi spelar alltid på bollen! 
- Vi svär inte när vi missar en given målchans, inte heller annars för den delen!
- Vi arbetar aktivt för att alla – spelare, ledare, föräldrar- ska veta 
vad begreppet "Rent Spel" innebär! 

UTBILDNING

Vi inom Umeå Södra FF förordar kontinuerlig utbildning till såväl spelare som ledare. För att kunna utbilda våra flickor måste vi ledare också vidareutbilda oss. Vi rekommenderar att samtliga våra ungdomstränare skall genomgå en grundkurs för fotbollstränare. En kurs som föreningen betalar. Vi ser gärna också att man utbildar sig vidare i s k steg inom ungdomsfotbollen. Detta gäller givetvis också våra tränare till de seniora lagen. Vi vill också påminna möjligheten om att utbilda sig till domare och inom styrelsearbete, allt för att möjliggöra ett bättre arbete inom föreningen 

FÖRÄLDRAVERKSAMHET

I början av varje säsong hålls lagföräldraträffar där klubbens planerade verksamhet presenteras kort. Varje lag bör dessutom under året arrangera de föräldraträffar för att hålla samtliga föräldrar informerade om vad som sker inom laget såväl som inom föreningen.
Kommande aktiviteter
Inga aktiviteter inbokade
Nyheter från föreningen
 
Stöd föreningen
Sponsorer förening
Samarbetspartners